Zjawiska chemiczne zachodzące w akumulatorze

Biznes

Obecnie baterie w różnej postaci znajdują się wszędzie wokół nas posiadamy baterię w telefonie komórkowym, w pilocie do telewizora, czy też akumulator w naszym samochodzie.

Są nam ona niezbędne do właściwie niezbędne do funkcjonowania. Aby akumulator mógł wytwarzać prąd, muszą w nim zachodzić pewne reakcje chemiczne. Gdy dwie różne substancje metaliczne, zwane elektrodami, zostaną umieszczone w rozcieńczonym elektrolicie, reakcja utleniania i redukcji zachodzi odpowiednio w elektrodach. W wyniku reakcji utleniania jedna elektroda zostaje naładowana ujemnie, zwana jest katodą, a na skutek reakcji redukcji druga elektroda zostaje naładowana dodatnio to anoda. Katoda tworzy biegun ujemny, podczas gdy anoda tworzy biegun dodatni akumulatora. Gdy dwa różne metale zostaną zanurzone w elektrolicie, powstanie różnica potencjałów między tymi metalami. Stwierdzono, że gdy pewne szczególne związki są dodawane do wody, rozpuszczają się i wytwarzają jony ujemne i dodatnie. Ten rodzaj związku nazywa się elektrolitem. Popularnymi przykładami elektrolitów są prawie wszystkie rodzaje soli, kwasów i zasad. Jeśli dwa różne rodzaje metali zostaną zanurzone w tym samym roztworze elektrolitu, jeden z nich zyska elektrony, a drugi uwolni elektrony.

Który metal lub związek zyska elektrony, a który straci elektrony, zależy tego jaki rodzaj metalu został wykorzystany.

Z drugiej strony metal uwalnia elektrony i elektrony te wychodzą do roztworu elektrolitu, są dodawane do jonów dodatnich roztworu. W ten sposób jeden z tych metali zyskuje elektrony, a drugi traci elektrony. W rezultacie będzie różnica w stężeniu elektronów między tymi dwoma metalami, powoduje to powstanie różnicy potencjałów elektrycznych między metalami. Dobrym przykładem akumulatorów kwasowo ołowiowych są akumulatory vrla, które posiadają bardzo dużą wydajność i żywotność. Są to akumulatory bezobsługowe w których nie trzeba uzupełniać elektrolitu w odróżnieniu od akumulatorów starszych generacji, które posiadały specjalne korki, dla poszczególnych komór, które służyły do uzupełniania elektrolitu.