Zakres obowiązków geodety

Blog

Geodeci zasadniczo zajmują się wyznaczaniem granic działek, dzieleniem ich na mniejsze, czy też wyznaczaniem miejsce w których mają stanąć budynki.

Dodatkowo aktualizuje on mapy, oczywiście wszystko musi się odbywać przy wykorzystaniu nowoczesnych przyrządów pomiarowych. Ostatnio korzystają oni także z nowoczesnych technologii, obecnie powszechnie wykorzystywane są drony do oceny działek, położenia budynków. Dodatkowo wykorzystywane są lasery, które umożliwiają bardzo dokładne określenie odległości. Dodatkowo można także wykorzystać lokalizację GPS, dzięki cze,mu można szybko określić położenie z bardzo dużą dokładnością, dzięki łączu satelitarnemu. Geodeta służy radą i wsparciem dużej liczbie klientów osobom fizycznym, specjalistom budownictwa, firm budowlanych, deweloperów, społeczności lokalnych, urzędów. Przykładowo informują o możliwościach konstrukcji dołączonych do gruntu. Zapewnia zarządzanie projektami dróg i sieci oraz pomagają w zarządzaniu projektami, zmierzyć powierzchnię gruntu lub domu, zdiagnozować budynek pod względami konstrukcyjnymi sprawdzić występowanie materiałów niebezpiecznych takich azbest, termity, ołów. Doradza lokalnym urzędnikom w sprawach rozwoju i urbanistyki, udział w realizacji zadań związanych z nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym, zagospodarowanie terenu, pozwolenia urbanistyczne, wyceny, zarządzanie nieruchomościami. Geodeci wspierają swoich klientów we wszystkich swoich projektach, z ich pomocy mogą korzystać osoby fizyczne, notariusze, architekci, firmy budowlane i publiczne, prywatni planiści, władze lokalne. Wdrażają indywidualne rozwiązania dla każdego ze swoich klientów, aby sprostać jego problemom i potrzebom.

Geodeta wykonuje także mapy z inwentaryzacji, które posłużą do aktualizacji wszystkich map przykładowo w urzędzie miasta.

Dodatkowo mogą być potrzebni w firmach zajmujących się budową dróg, mogą także wskazywać miejsca do zalania fundamentów czy też położenia zbrojenia. Zatem zakres ich działań jest naprawdę duży i zależy od rodzaju prowadzonych aktualnie prac budowlanych. Oczywiście mogą tworzyć plany takie jak mapa do celów projektowych Kraków.