Wysokiej jakości uszczelnienia techniczne

Handel

W przypadku różnych urządzeń technicznych ważne są uszczelnienia, mogą być to urządzenia które wykorzystują płyny pod ciśnieniem, oleje może to być tak że sprężone powietrze.

Wszędzie tam z pewnością będziemy potrzebowali odpowiednich uszczelnień, które zapewnią iż w całym systemie zostanie utrzymane odpowiednie ciśnienie. Należy pamiętać iż w przypadku spadku ciśnienia, kiedy któryś z elementów nas zawiezie wówczas cały system przestanie działać lub jego wydajność spadnie. Oczywiście w tym wypadku warto zainwestować w odpowiednie uszczelnienia techniczne, które mogą zapewnić nam wysoko wydajną pracę.

Wysokiej jakości uszczelnienia techniczne

Jakie właściwości musi mieć wysokiej jakości uszczelnienie?

Musimy oczywiście pamiętać iż czasem są to urządzenia które działają w warunkach niesprzyjających, na uszczelki może działać wysokie ciśnienie oraz temperatura, dlatego też zwykłe rozwiązania gumowe mogą się w tym przypadku nie sprawdzić. Często w urządzeniach technicznych stosowane są odpowiednie stopy gumy, silikonu, kauczuków oraz specjalnych tworzyw które utwardzają uszczelkę. Dzięki czemu będzie ona odporna na uszkodzenia. Warto pamiętać iż będą działały na nią siły odśrodkowe związane z ciśnieniem wewnątrz układu, ale także czasem uszczelki będą łączyły pewne w elementy które muszą być dobrze ściśnięte, wówczas także będą działały na uszczelkę dodatkowe siły.

W zależności od układu w którym będą stosowane mogą być to uszczelki typu simering lub też o-ring, jeżeli jest to połączenie ruchome będzie to wymagało aby łącze było odpowiednio elastyczne tak aby zapewniać uszczelnienie w ruchu maszyny. Zatem uszczelka musi bardzo dobrze wypełniać łoże, często także jest zaprojektowane w ten sposób aby pod działaniem ciśnienia uszczelka sama dociskała się do powierzchni. Dzięki temu uzyskamy lepsze uszczelnienie, z pewnością będzie to bardzo dobry pomysł w miejscach gdzie panuje wysokie ciśnienie.

Warto także zwrócić uwagę na temperaturę, zwykła uszczelka gumowa w wyższych temperaturach może stracić swoje właściwości fizyczne, dlatego też konieczne będzie jej odpowiednie zmodyfikowanie, obecnie możemy zakupić uszczelnienia techniczne z różnych stopów, przeznaczone do pracy w różnych temperaturach dodatnich ale także z temperaturach ujemnych. Zwykłe uszczelki, łączki gumowe w temperaturze minusowej mogłyby zbytnio stwardnieć, wówczas mogłoby dojść do rozszczelnienia, dlatego też powinien być to odpowiedni stop który zapewni uszczelce odpowiednią sprężystość.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem https://kedarix.com