Rekompensaty dla osób represjonowanych w czasach komuny i stalinizmu

Biznes

W niektórych krajach świata totalitarne reżimy komunistyczne są nadal aktywne i nadal popełniane są zbrodnie oraz łamane są prawa człowieka.

Obecnie niemal wszystkie byłe europejskie kraje komunistyczne są członkami Unii Europejskiej, a ochrona praw człowieka i praworządność to podstawowe wartości, które ona reprezentuje. Ofiarom represji władz komunistycznych należy się współczucie, zrozumienie i uznanie, a także rekompensata za doznane krzywdy.

Rekompensaty dla osób represjonowanych w czasach komuny i stalinizmu

Jak uzyskać odszkodowanie dla represjonowanych w czasach komunizmu

Upadek rządów komunistycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wywołał liczne dyskusje dotyczące politycznej i prawnej oceny działań i zbrodni popełnionych w imię ideologii komunistycznej. Odpowiedzialność sprawców i ich ewentualne ściganie jest jednak w wielu krajach problemem. We wszystkich byłych krajach komunistycznych odbyły się narodowe debaty na ten temat, a w kilku krajach przyjęto szczegółowe ustawy dotyczące dekomunizacji i lustracji. Podjęto również decyzję o unieważnieniu orzeczeń za działalność na rzecz niepodległości, co spowodowało również możliwość dochodzenia swoich praw oraz zadośćuczynienia i wypłat odszkodowań dla osób represjonowanych za poniesione krzywdy fizyczne, majątkowe i moralne.

Nie jest to oczywiście łatwy proces, który wymaga czasu, wiedzy oraz pomocy doświadczonej kancelarii adwokackiej. Prawnik mający odpowiednią wiedzę może nam pomóc z dokumentacją, składaniem odpowiednich wniosków, a także zapewnić reprezentację osoby poszkodowanej lub członków rodziny przed sądem. Proces uzyskiwania odszkodowania dla represjonowanych w czasach komunizmu osób nie jest łatwy, dlatego zwrócenie się do adwokata jest dobrym pomysłem.

Dopóki żyją ofiary władz komunistycznych lub ich rodziny, nie jest za późno, aby dać im moralną satysfakcję za cierpienie. Skarb Państwa wypłaca również odszkodowanie dla represjonowanych w latach od 1944 do 1989. Osoby, które straciły majątek, były skazane na pobyt w więzieniu czy wcielone do armii za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego mogą dochodzić swoich praw przed sądem.