Wybrać małą czy dużą kancelarię adwokacką

Biznes

W małej firmie prawniczej bardziej prawdopodobne jest, że będziesz kontaktować się bezpośrednio z zatrudnionym prawnikiem, podczas gdy w większej firmie możesz mieć kilku prawników zajmujących się różnymi aspektami twojej sprawy.

Dlatego zapytaj adwokata kontaktowego, który indywidualny pełnomocnik będzie odpowiedzialny za prowadzenie twojej sprawy i którzy inni adwokaci będą nad nią pracować, oraz w jaki sposób firma obsłuży twoje bieżące i kolejne sprawy. Zapytaj również, w jaki sposób firma korzysta ze swoich asystentów i personelu pomocniczego. Wybór małej, średniej lub dużej firmy zależy od charakteru problemu prawnego. Większa firma może mieć większą zdolność do obsługi skomplikowanych spraw oraz liczne biura do obsługi spraw w różnych regionach kraju. Większa firma może również mieć większą siłę przebicia lub szersze doświadczenie niż mniejsza. Większa kancelaria prawna może mieć więcej zasobów, aby ci pomóc. przykładowo może być bardziej skłonna do posiadania systemu wyszukiwania informacji, który może zaoszczędzić pieniądze na badaniach lub pisaniu projektów. W zakresie zapobiegania roszczeniom prawnym większe kancelarie mają większe szanse na posiadanie informacyjnych stron internetowych, biuletynów i publikacji edukacyjnych dla klientów, okresowych seminariów szkoleniowych dla klientów i innych cennych zasobów.

W pewnym momencie procesu decyzyjnego dyskusja nieuchronnie przełoży się na koszty obsługi.

Poproś, aby adwokat Gdańsk wyjaśnił procedury i metody rozliczeniowe pobierane za pracę nad sprawą. Większość prawników będzie rozliczać się za godzinę pracy nad sprawą, ale ustalenia awaryjne i alternatywne metody fakturowania stają się coraz bardziej popularne. Zapytaj, jakich innych dodatkowych opłat możesz oczekiwać od adwokata za załatwienie sprawy, takie jak opłaty podróżne, opłaty eksperckie, kopiowanie, czy przedstawicielstwo w sądzie. Ponadto zapytaj, czy adwokat obciąża Cię stawkami godzinowymi za czas podróży prawników.