Edukacja policealna w Zielonej Górze – analiza zalet

Biznes

Szkoły policealne od jakiegoś czasu przeżywają renesans.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że oferują one możliwość wzbogacenia swoich kwalifikacji o praktyczne umiejętności, niewątpliwie rozwijając możliwości planowania kariery zawodowej. Ich zaletą jest to, że w względnie krótkim czasie – zazwyczaj rok lub dwa lata – można zdobyć określony tytuł zawodowy. Co więcej, niejednokrotnie szkoły policealne odpowiadają na potrzeby rynku pracy, szukającego specjalistów w konkretnych, czasem bardzo wąskich, dziedzinach. Nie wymagają od uczestników rekrutacji posiadania matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Stanowią też wartościowe uzupełnienie studiów wyższych, oferując namacalne doświadczenie zawodowe wypracowane pod okiem profesjonalistów branżowych.

Edukacja policealna w Zielonej Górze – analiza zalet

Dlaczego edukacja w Zielonej Górze gwarantuje wysoką jakość?

Policealna Szkoła Prestige to doświadczona, prężnie rozwijająca się placówka edukacyjna, posiadająca akredytację Kuratorium Oświaty. Oferujemy naszym potencjalnym słuchaczom bogaty katalog specjalności. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, posiadającą lata doświadczeń zawodowych. Nasze programy nauczania są zgodne z wymaganiami rynku pracy, idealnie równoważą wiedzę teoretyczną z zagadnieniami czysto praktycznymi. W Policealnej Szkole Prestige zdobędą Państwo uprawnienia: technika archiwisty (okres nauki: 4 semestry), technika BHP (4 semestry), technika sterylizacji medycznej (2 semestry), technika administracji (4 semestry), asystenta osoby niepełnosprawnej (2 semestry) i opiekunki środowiskowej (2 semestry).

Kierunki policealne zielona góra charakteryzuje standard na poziomie europejskim. Warto sprawdzić naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo dokładne opisy oferowanych przez nas specjalizacji. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą edukacyjną, zapraszamy do kontaktu.